História spoločnosti DRU a.s. Zvolen

Tradícia produktov firmy DRU a.s. siaha viac ako päťdesiat rokov do histórie. Začiatky výroby DRU slaných tyčiniek, sladkých trubičiek a rezov sa spájajú s Družstevným veľkoobchodným podnikom (DVP), neskôr v roku 1991 zmeneným na Družstevný obchodný a výrobný podnik, akciová spoločnosť (DOVP, a.s.), ktorého vedľajšou činnosťou bola aj výroba sladkých a slaných trvanlivých pečív pod značkou "DRU". Boli to slané tyčinky 45g, s ktorými sa ich priaznivci stretávajú v dodnes zachovanom priesvitnom zlatohnedom obale. Sladké DRU rezy mali orieškovú príchuť, podobne ako aj DRU trubičky poliate čokoládou. Až neskôr bola výroba rozšírená aj o nečokoládové orieškové trubičky. Ďalšou činnosťou DOVP bola výroba zmrzlinových kornútkov, šípkového čaju, balenie medu, strukovín a maku.

Na túto tradíciu nadviazala spoločnosť COOP VÝROBA so sídlom vo Zvolene, ktorá vznikla v roku 1995 a pokračovala vo výrobe sladkého a slaného trvanlivého pečiva, čajov a v baliarenskej činnosti. V štyroch výrobných prevádzkach Zvolen, Lipany, Hodejov a Galanta rozširovala produkciu o nové druhy a príchute. Takto vznikli sezamové a grahamové tyčinky, rodinné balenia rezov a inovoval sa dizajn obalov výrobkov.

V roku 1999 došlo k transformácii družstva COOP VÝROBA na akciovú spoločnosť DRU, a.s. V tom istom roku došlo tiež k centralizácii výroby, od vtedy realizovala firma výrobu svojich potravinárskych výrobkov v troch výrobných prevádzkach Zvolen, Lipany a Galanta. V roku 2005 firma centralizovala výrobu do jednej výrobnej prevádzky vo Zvolene

V máji 1996 bola ochranná známka DRU zaregistrovaná na úrade priemyselného vlastníctva a používa sa na všetkých výrobkoch DRU a.s. Firma sa vo svojej činnosti zameriava predovšetkým na výrobu slaných tyčiniek, sladkých trubičiek a rezov a neustále pracuje na rozširovaní svojich výrobkov o nové príchute, pričom dbá na vysokú kvalitu výrobkov a na tradičné receptúry na báze prírodných surovín, ktoré jej boli dané do vienka jej predchodcami.

 
Slovenčina